Laitoksen rakentaminen

Suunnittelun ja lupien jälkeen rakennamme biokaasulai- toksesi ”Sauter-biokaasujärjestelmällä” ja luovutamme sen pyydettäessä avaimet käteen -periaatteella. Tarjo- amme kattavia järjestelmiä ja tuemme sinua kokenee- na kumppanina kaikissa kysymyksissä. Vastaamme ra- kentamisen johtamisesta ja asennuksen hoitaa kokenut asennushenkilöstömme.