SB Mini "LEA"
”Pikkuisemme”, jossa suuri tekniikka kaikille syötteille 75 kW:iin saakka

LEApur

Pelkällä lietteellä. Ja vähäisellä määrällä kuivalantaa ja rehujäämiä Yleensä pumpattavat syötteet

LEAmix

Syötteenä kiinteä lanta ja rehu-jäämät, lisäksi erilaiset lietteet ja jätteet

LEAspezial

Laitos joka toimii jopa pelkällä kuivalannalla!