AINUTLAATUINEN JÄRJESTELMÄMME

Kasteltuna, ei sekoitettuna!

Reaktorin sisällä olevaa substraatti pintaa kastellaan pumppujärjestelmän ja ohjattujen suuttimien kautta nestemäisellä substraatilla, joka saadaan säiliön ala- osasta. Tämän kierron yhteydessä kaikkea ei sekoi- teta täysin, vaan erilaiset käymisprosessit tapahtuvat mädättämön erilaisilla alueilla. Alueiden erilaisten pumppausintensiteettien johdosta käymistä voidaan ohjata.

Koska homogenisointi ei ole kattava, aktiiviset biomas- sahiukkaset ovat pääasiassa mädättämön yläosassa ja alemmasta kerroksesta saadaan lähes pelkkää mädätettyä substraattia. Näin saavutetaan erittäin hyvä optimoitu kaasuntuotanto.